Media społecznościowe zrzeszają obecnie olbrzymie ilości internatów, tworząc tym samym największe medium na świecie. Jak działa facebook? Pomimo dużego zasięgu  i popularności social media głónie koncentrują się wokół małych grup – grup znajomych, małych społeczności i lokalnych marek. W rzeczywistości trudno mówić o wspólnocie internautów lub społeczności mediów społecznościowych. Media społecznościowe tworzone...